Page 2

ABK_2015-05

Gamlegårdens centrum ska bli mer jämställt Att göra Gamlegårdens Centrum mer välkomnande och tillgängligt för alla och få det offentliga rummet mer jämställt än det är idag är utgångspunkten för ABK. Under ett drygt år kommer ABK att arbeta för detta tillsammans med Kristianstad kommun och representanter för hyresgäster och andra intressegrupper. Boverket stöttar satsningen med nästan 1,9 miljoner kronor.   – ABK har sett ett behov att förändra Gamlegårdens Centrum och vill ge den offentliga miljön en mer jämställd framtoning, säger Helena Lundahl, kommunikatör på ABK, och projektledare för jämställdhetsprojektet.   Det finns en känsla att det är flest män på centrat och att kvinnor kanske känner sig obekväma i den mansdominerade miljön.   Exakt vad som ska hända, hur centrat ska förändras, vet ingen idag. Det är det som ska arbetas fram under ett år tillsammans med referensgrupper och andra som är intresserade av att vara med och förändra.   Även om man nu gemensamt ska jobba fram idéer på hur centrat ska kunna bli mer jämställt säger Helena att det till exempel kan handla om ljussättning, konst eller någon annan typ av inredning, men också att man vill satsa på en mer digital miljö med större utrymme för information om sådant som kan vara aktuellt för de som rör sig i området.   I augusti 2016 hoppas man att Gamlegårdens Centrum ser annorlunda ut. Representerar du en grupp eller vill själv vara med och påverka utformningen av det nya Gamlegårdens Centrum är du välkommen att kontakta Helena Lundahl på helena.lundahl@abk.se 2  NR 5 2015


ABK_2015-05
To see the actual publication please follow the link above