Page 4

ABK_2015-05

ABK klarar energimålet men slår sig inte till ro ABK klarar utmaningen i Skåneinitiativet. Det är bara 0,7 procentenheter kvar tills målet är nått.   – Vi slår oss inte till ro med det, utan fortsätter vår energieffektivisering, berättar ABK:s driftschef, Jim Fäldt.   Det var 2008 som de allmännyttiga bostadsföretagen utmanade varandra. De skulle minska sin energiåtgång med tjugo procent under åtta år, fram till 2016.   När det är ett år kvar har ABK minskat energiåtgången med 19,3 procent!   Hur har det gått till?   – De stora besparingarna har skett genom vår successiva övergång till geoenergi, där vi minskat vår gas- och oljeanvändning. De enskilda projekten har inneburit besparingar på mellan 48 och 75 procent, säger Jim Fäldt.   Här finns också ytterligare besparingar att vänta eftersom hälften av de planerade geoenergiprojekten fortfarande är kvar att genomföra. Just nu arbetar ABK med Tollarp.   En annan viktig och stor förändring är bytet till primär fjärrvärme på Gamlegårdsområdet.   – Där har vi sparat ett par tusen megawattimmar, säger Jim Fäldt.   Han är dessutom noga med att poängtera vikten av alla de mindre förändringar som har gjorts. Många bäckar små blir till en hel å, som ordspråket lyder. Det handlar om effektivisering av värme och ventilatonsanläggningar, men också om så enkla saker som lampbyten.   – Ja, alla byten till LED-lampor har spelat en viktig roll i sparsyfte. Liksom närvarostyrning av tvättstugor.   Det har varit ett stort arbete som ABK genomfört. Bolaget är en av kommunens större energiförbrukare och 2014 köpte man energi om totalt 95 931 megawattimmar. Merparten, eller 80 000 MWt gick till uppvärmning.   Du som hyresgäst kan också bidra. Byt till LED-lampor, ta kortare duschar, spar på varmvattnet och vädra klokt. Geovärme Utbyggnaden av värmesystem med geoenergi har fortsatt under året, med nya anläggningar i Degeberga och Tollarp. Förutom att det är mer miljövänligt har också an-delen köpt energi minskat med 40 – 70 %. Detta är ett led i målsättningen att ABK ska ha helt fossilfri uppvärmning till 2018. 124,9 -12,3% 109,5 Energiförbrukning 2013 2014 Den totala faktiska energi / m2 / år för värme och fastighetsel. Resultatet har påverkats positivt av de energieffektiviseringar som gjorts och av det milda vädret som varit under 2014. 4  NR 5 2015


ABK_2015-05
To see the actual publication please follow the link above