Page 5

ABK_2015-05

Österslöv, knappt fem minuter norr om Kristian-stad och med utmärkta förbindelser med staden, ligger naturskönt vid den vackra Råbelövssjön med sin omtyckta badplats.   Förr ett samhälle längs järnvägen har banvallen förvandlats till en utmärkt led för cykelturer eller vandringar i omlandet som bjuder på både skog och öppna landskap.   Naturen runt Österslöv är fascinerande med fiske och ett rikt fågelliv. Gemenskapen i byn är stark och den sociala samhörigheten utesluter ingen.   I Österslöv finns förskola och skola för barn upp till nio år. Här existerar ett aktivt föreningsliv för såväl yngre, med idrottsförening och scoutkår, som för de äldre med pensionärsförening och en livaktig kyrklig verksamhet. I Österslöv finns en stor arbetsplats, Värmebaronen, och omskrivna Bykrogen som både serverar högklassig mat, erbjuder konferensmöjligheter och ett välbesökt bed & breakfast. Vem var denne Sten Bille? ABK har totalt 19 lägenheter i Österslöv. Alla ligger på Sten Billes väg.   Vem var då denne Bille? Jo han hette Steen Clausen Bille och var en dansk-skånsk adelsman och herre på såväl Wanås som Råbelöv.   Han levde 1527 till 1586 och bland annat renoverade han Wanås efter det att svenska trupper bränt och förstört det under 1570-talet.   1577 utsågs han till landsdomare i Skåne. Han drev också Herrevadskloster vid Ljungbyhed där hans änka, Kirsten Lindenov levde fram till sin död 1612. Båda ligger begravda i Mariakyrkan i Helsingborg. VÅRA BASORTER – ÖSTERSLÖV Österslöv pärlan vid Råbelövssjön NR 5 2015  5


ABK_2015-05
To see the actual publication please follow the link above