Page 4

ABK_2015-06

ABK:s styrelse, från vänster: Bakre raden: Henrik Strand, vd, Anders Lundin (fp), ledamot, Christer Nilsson (m), vice ordförande. Mellanraden: Torbjörn Ingvarsson, sekreterare, Mikael Tingström, Fastighets, Johnny Håkansson (sd), ledamot. Främre raden: Börje Emilsson (c), ledamot, Lisbeth Elofsson, Vision, Sven-Erik Bergkvist (s), ordförande, Emma Bruce (s), suppleant, Ruzica Stanojevic (v), suppleant. Infälld: Thomas Mårtensson, Målareförbundet Hyresgästen Sven-Erik ny styrelseordförande Vid styrelsesammanträdet i maj utsågs Sven-Erik Bergkvist (s) till ny styrelseord-förande i ABK. Han känner väl till styrelse-arbetet, har suttit tretton år i styrelsen och har tidigare erfarenhet som ordförande.   Sven-Erik Bergkvist tycker att det är en rolig och spännande tid att bli ordförande.   – Det är alltid roligt att förvalta och renovera fastigheter, men allra roligast är det när man ska bygga nytt, som ABK gör nu, säger han. Vilket är styrelsens viktigaste uppgift?   – Vi ska ha tummen på de viktiga och över-gripande frågorna. Att se till att ekonomi och strategier följs.   Sven-Erik Bergkvist är socialdemokrat och han efterträder moderaterna Magnus Englund och Göran Sevebrant som varit ordförande tidi-gare. Han poängterar att politiken inte är något slagträ i styrelsearbetet. – Absolut inte. Vi har alltid kommit bra överens inom styrelsen och arbetat för bolagets bästa. Det är inte utrymme för särskilt mycket parti-politik.   Samarbetet med ABK:s ledning fungerar per-fekt, tycker han, och får medhåll av vd Henrik Strand.   – Vi har en väldigt bra dialog, bekräftar Henrik Strand. Bostäder för alla Att arbeta i ett allmännyttigt bostadsföretag ger ett stort ansvar, menar Sven-Erik Bergkvist. Allmännyttan ska finnas och kunna klara av att bygga bostäder som ska vara tillgängliga för alla.   Det handlar inte bara om lägenheter. Det handlar också om att se till att det finns en so-cial miljö i anslutning till bostäderna som ger barn och ungdomar, men även vuxna och äldre, 4  NR 6 2015


ABK_2015-06
To see the actual publication please follow the link above