Page 6

ABK_2015-06

Selim Bajrami i full färd med tomatplantorna. Lök har planterats i raka rader. Odlingslotter ger hemkänsla På gården mellan Borggatan och Gränsga-tan på Vilan, strax bakom den nya lekplat-sen, har ABK anlagt tio odlingslotter åt sina hyresgäster.   – Det har varit ett stort intresse bland hyres-gästerna för att odla. Jag tror att det här projek-tet kan ge både en större samhörighet och ge mer hemkänsla, säger ABK:s områdesansvarige Fredrik Holmqvist.   Sammanlagt har det blivit tio stycken lotter om vardera drygt sex kvadratmeter, fyllda av god jord och inramade av kantsten. Tio hyres-gäster har redan skrivit ett skötselavtal med ABK och står för sina egna odlingar.   – Vill fler vara med kan vi dela dem på två, säger Fredrik Holmqvist. Skördefest i slutet av sommaren I slutet av maj sticker det upp grönt lite varstans i odlingarna. Blir det bara bättre fart på värmen vankas det skördefest i slutet av sommaren.   Awara Ibrahim och Selim Bajrami är ute vid odlingarna när Månadsbladet hälsar på. Här finns tomatplantor, lök och vitlök i raka rader, men också mangold, zucchini, gurka, krasse och mycket annat på gång i odlingslotterna.   – Vi odlar inte bara för att ha något att äta utan för att det är tradition och väldigt roligt, säger Awara Ibrahim.   Han berättar att han bara var 3-4 år gammal hemma i Kurdistan när han fick följa med fa-miljen och hjälpa till med trädgårdsarbetet. Nu hoppas han mycket på sina plantor som han dagligen tittar till. 6  NR 6 2015


ABK_2015-06
To see the actual publication please follow the link above