Page 7

ABK_2015-06

Dyra timmar för hyresgästerna när ABK-personal tvingas städa Utanför sopbehållarna på Gränsgatan på Vilan ligger en blöja, matavfall och några sönderrivna plastpåsar tillsammans med andra hushållssopor och skräpar.   Det beror inte på att behållaren är full.   – Nej, det är helt enkelt så att folk lägger sina sopor utanför behållarna istället för att öppna dem och kasta det där det hör hemma, säger ABK:s skötselansvarige Mikael Tingström.   I soprummet står grovsopor längs väggarna. Där ligger också soppåsar huller om buller med tidningspapper, plast och annat skräp. Längs väggen mitt emot står soptunnorna med tydliga anslag om vad som ska sorteras i vilken tunna. Några halvfulla, andra överfulla och felsorterade. Många timmar på felsorterade sopor Det är många timmar som ABK:s personal tvingas lägga ned på att göra rent i soprummen och runt sopbehållarna utanför fastigheterna varje vecka. Tid, och i slutändan pengar, som skulle kunna användas till klart trevligare in-satser för hyresgästerna.   Är inte soporna korrekt sorterade, som till exempel att det finns plast i matavfallet, faktureras ABK extra av ren-hållningen. Kostnader som påverkar hyran.   – Ja, att sortera soporna rätt är absolut ett sätt att i för-längningen hålla nere hyran, bekräftar Jonas Rosenberg, kommunikationsansvarig på ABK.   I varje soprum finns tydliga anslag för hur soporna ska sorteras, liksom på varje sopbehållare utanför fastighe-terna. Varför ser det ändå ut så här på många håll?   – En anledning skulle kunna vara att man skickar ned sina barn som kanske inte har nyckeltagg med sig och kan låsa upp, eller helt enkelt inte når upp till luckan. När någon satt en påse utanför är det lätt att det blir fler, säger Mikael Tingström.   Sopor och avfall som hamnar utanför behållarna drar också lätt till sig kråkfåglar och andra skadedjur, som möss och råttor.   Ändå är det så enkelt att sortera sina sopor. Gör det du också! ABK:s skötselansvarige Mikael Tingström tvingas lägga mycket tid på att städa i soprummen. Tid som han menar kunde han använts bättre för hyresgästernas trivsel. Sopbehållaren är inte full. Trots det är det fullt av skräp runt omkring. NR 6 2015  7


ABK_2015-06
To see the actual publication please follow the link above