Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK
Galleria Boulevard i centrala Kristianstad

AB Kristianstadsbyggen köper Galleria Boulevard

Från årsskiftet tar vi över som ny fastighetsägare för Galleria Boulevard i centrala Kristianstad. I veckan blev köpeavtalet med Steen & Ström klart och kommunfullmäktige tog i dag de sista formella besluten för att slutföra affären.

- Vi ser en klar potential i fastigheten. Vi är övertygade om att vi som lokal fastighetsägare tillsammans med kommunen har stora möjligheter att skapa något som verkligen blir en tillgång i ett långsiktigt perspektiv, säger Christer Nilsson (M), ordförande i ABK.

- ABK har haft en önskan om att vitalisera Kristianstad centrum och lämnade ett anbud på Galleria Boulevard. Detta sammanföll med vår strategi att fokusera på shoppingcenters i större skandinaviska städer, säger Björn Tjaum, Head of Investments på Steen & Ström.

Köpesumman blev 470 miljoner kronor. Fastigheten ska ligga i två nybildade dotterbolag till ABK. Det möjliggör en flexibel utveckling av fastigheten och medför att våra hyresgäster inte påverkas ekonomiskt av köpet. Kommunen kommer att utforma ett finansiellt upplägg som täcker förväntade underskott inledningsvis, en investering som ska kunna betalas tillbaka på sikt.

I gallerian finns idag 23 aktiva verksamheter. Förutom butiker, biograf, gym, caféer och restauranger ingår drygt 1 000 parkeringsplatser.

Fokus för oss ligger nu på att etablera en nära dialog med befintliga verksamheter för att gemensamt se hur gallerian och stadskärnan kan utvecklas på kort och lång sikt. Att öka uthyrningsgraden kommer att vara prioriterat, men också att bygga vidare på de fina värden som finns i gallerian i dag, där verksamheterna levererar en hög kvalitet på shopping och upplevelser.

ABK är inte bara ett allmännyttigt bostadsbolag med drygt 9 300 hyreslägenheter i Kristianstads kommun. Det kommunägda bolaget är också en stor lokalförvaltare med 240 butiker, kontor och andra verksamhetslokaler. Bolaget har lång erfarenhet av nära förvaltning av kommersiella lokaler, har låg vakans och arbetar aktivt för att få nöjda hyresgäster.