Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK
Bild över Lyckans Höjd

Hyrorna är klara för 2024 och 2025

Hyresförhandlingen med Hyresgästföreningen är klar. Den lokala uppgörelsen är tvåårig och innebär att hyran höjs med 4,99 procent i snitt nästa år och 4,60 procent i snitt för 2025.

– Det innebär förutsägbarhet för oss och för våra hyresgäster, säger Henrik Strand, vd för ABK. Uppgörelsen innebär också att våra hyresgäster slipper betala retroaktiv hyreshöjning.

Kostnader som vi inte själva styr över, som räntor, energi, taxehöjningar, har ökat kraftigt de senaste åren. Vi hade därför egentligen behövt en högre höjning bara för att täcka dessa kostnader.

– Vi behöver fortsätta att se över hur vi kan anpassa verksamheten efter detta, säger Henrik Strand. Exempelvis har vi inte möjlighet att göra lika mycket underhåll som tidigare. Samtidigt har det varit viktigt för oss att mildra effekterna av kostnadsökningarna för våra hyresgäster, då en del har en ansträngd ekonomisk situation.

Hyresnivåerna är snitthöjningar, vilket innebär att olika lägenheter får olika mycket i höjning, det varierar mellan 3,75 % och 6 %. Här utgår man från hyresmodellen som vi utvecklat tillsammans med Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna, där olika faktorer påverkar. De nya hyrorna gäller från och med den 1 januari respektive år.