Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK
Klottersanering i egen regi

Egen klottersanering med hög kvalitet och lägre kostnader

ABK:s måleriavdelning genomför sedan flera år tillbaka klottersanering i egen regi.

- Vi har gjort detta för att ta ett samlat grepp om klottersaneringen. Vi dokumenterar, polisanmäler, sanerar och återställer ytan. Förra året sanerade vi 79 klotter, säger Målerichef Andreas Johansson.

Om du ser klotter på din fastighet är vi tacksamma om du så snabbt som möjligt kontaktar felanmälan på 044-780 68 00. Oftast påbörjas sanering redan inom 24 timmar. Tiden är en avgörande faktor för ett så lyckat resultat, och dessutom motverkar till viss del den snabba hanteringen att det klottras på nytt. Det är även en ekonomisk besparing.

- Allt vi kan göra så kostnadseffektivt som möjligt gynnar våra hyresgäster som kollektiv. Efter att ha summerat utförd sanering under 2023 så ser vi att vi är väl konkurrenskraftiga gentemot marknadspriserna, säger Andreas Johansson.

Det fina i kråksången är också att där en saneringsfirma skulle slutfört arbetet och åkt hem, tar ABK:s målare i stället vid med färgburkarna. Vid behov målas alltså den utsatta ytan om och blir som ny.

Win-win!

Före och efter klottersanering
Före och efter klottersanering