Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK
En glad hyresgäst utanför sin bostad

Självförvaltning

Självförvaltning av hyreshus är en idé som skulle kunna öka lokal demokrati och leda till ett boende styrt av hyresgäster.

Genom att skriva under ett avtal åtar man sig att sköta en del av fastighetens yttre och inre underhåll. För detta får man en reducerad hyra enligt ett överenskommet avtal.

Det är ABK:s huvudansvar att underhållet fungerar. Alla hyresgäster, även de som inte är med i självförvaltningsprojektet, har rätt att ställa krav på fungerande trappstädning och välskötta gårdar.

Det är fortfarande ABK:s ansvar att se till att alla hyresgäster är nöjda med sitt boende. Det nya är att självförvaltningen skapar möjlighet för de hyresgäster som vill engagera sig på ett nytt sätt i sitt eget boende.

Inre underhåll

 • Källargångar (städning vid behov) samt slussar.
 • Trappstädning genom sopning och moppning 1 gång per vecka eller efter behov.
 • Inredningstvätt i trapphus, väggar, golv och tak; borttagning av fläckar, rengöring av trappräcken, smide, ledstänger, lister, sopluckor, anslagstavlor, entréfönster och entrédörrar 1 gång per vecka.
 • Fönstertvätt/puts; göres av alla glasytor samt bågar, spröjsar, karmar och foder 1 gång per kvartal i trapphusen.
 • Byte av glödlampor.
 • Tvättstugor; byte av sopsäckar, städning, fönsterputsning och daglig tillsyn.

ABK tillhandahåller städmaterial samt glödlampor och kupor till inre och yttre belysning.

Yttre underhåll

 • Allmän tillsyn av området, pappersplockning och rensning av skräp.
 • Kontinuerlig skötsel av gångar, gräsytor och planteringar. Kontinuerlig skötsel omfattar också bevattning.
 • Säsongstädning av alla ytor samt föryngringsbeskärning och komplettering av buskar, träd eller annan växtlighet.
 • Reparation av staket.
 • Förvaring och vård av planteringslådor och trädgårdsmöbler.
 • Plantering av sommarblommor.
 • Byte av lampor eller kupor.

ABK tillhandahåller maskiner i erforderlig omfattning. Vid behov ska ABK svara för utbildning av handhavande med maskiner.

ABK svarar för snöhantering och halkbekämpning.

Vill du vara med?

Kontakta Kundcenter