Till startsidan för ABK
Till startsidan för ABK
Bild på en ABK-anställd med ryggen mot kameran. På ryggen står det Bostäder för alla.

Organisation

Personalen är en mycket viktig resurs för ABK. Bolaget har över 200 engagerade tillsvidareanställda samt anställer årligen ca 20-25 säsongsanställda och ett flertal sommarjobbare.

Bolaget arbetar aktivt med jämställdhet, mångfald och strategisk rekrytering. Bolagets sociala engagemang genomsyrar hela organisationen genom att alla hjälper till att skapa trivsel och trygghet i bostadsområdena vilket ger nöjda hyresgäster. Ett stort socialt hjärta är en viktig faktor för bolagets framgång. Även integrationsfrågor är viktiga och prioriterade liksom bolagets strävan att efterfölja Barnkonventionen.

ABK är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag och verksamheten drivs efter direktiv från ägaren Kristianstads kommunföretag (KKF). Styrelsen är politiskt tillsatt och utses av Kristianstads kommunfullmäktige. Under styrelsen står verkställande direktör.

VD har bland annat ett ledningsråd, ledningsgrupp samt byggråd till sitt förfogande.

ABK:s förvaltning är organiserad i åtta samverkansområden (SO). Till förvaltningens hjälp finns en fristående snickeri- och måleriavdelning.

På företagets kontor på Östra Boulevarden 38 hittar du vårt Kundcenter. Här finns också uthyrning och hyror samt företagets administrativa avdelningar såsom kommunikation, personal, ekonomi, teknik/drift, bosocial, IT, bygg, inköp och lokaluthyrning.

Ledningsråd

Består av personer med nyckelbefattningar från de olika avdelningarna och enheterna inom företaget.

Ledningsgrupp

  • Magnus Arvidsson, fastighetschef
  • Kristina Ringdahl, ekonomichef
  • Henrik Strand, vd
  • Anette Olsson, personalchef
  • Karl-Henrik Persson, bygg- & inköpschef

Byggråd

  • Karl-Henrik Persson, bygg- & Inköpschef
  • Magnus Arvidsson, fastighetschef
  • Henrik Strand, vd
  • Peter Backman, teknisk chef

Styrelse

ABK:s styrelse utses av Kristianstads kommunfullmäktige.

Styrelseledamöter

Fasad på etapp 1, Östermalms Park

Christer Nilsson, ordförande (M)

Fasad på etapp 1, Östermalms Park

Catarina Palmblad, vice ordförande (S)

Fasad på etapp 1, Östermalms Park

Carl Henrik Nilsson, ledamot (SD)

Fasad på etapp 1, Östermalms Park

Ulrika Tågström, ledamot (M)

Fasad på etapp 1, Östermalms Park

Magnus Forsberg, ledamot (L)

Fasad på etapp 1, Östermalms Park

Göran Lilja, ledamot (KD)

Fasad på etapp 1, Östermalms Park

Odd Skyllberg, ledamot (S)

Fasad på etapp 1, Östermalms Park

Henrik Strand, vd ABK

Fasad på etapp 1, Östermalms Park

Torbjörn Ingvarsson, sekreterare

Fasad på etapp 1, Östermalms Park

Lisbeth Elofsson, facklig representant Vision

Fasad på etapp 1, Östermalms Park

Evert Bischof, facklig representant Fastighetsanställdas förbund

Fasad på etapp 1, Östermalms Park

Mårten Petersson, facklig representant Målareförbundet