Klimatinitiativet

ABK antar nationell klimatutmaning - ska bli fossilfria och minska energiförbrukning med 30% i nationell utmaning

Kristianstadsbyggen har anslutit sig till Allmännyttans klimatinitiativ, en utmaning för landets kommunala bostadsbolag att minska sin energiförbrukning med 30 procent (jämfört med 2007) och vara helt fossilfria till senast 2030.

– Vi har redan minskat vår energiförbrukning med 20% sedan 2007, säger ABK:s vd Henrik Strand, så vi står väl rustade för att nå det totala målet. Vi siktar på att vara fossilfria med vår uppvärmning redan under 2019 och med våra fordon året efter.

ABK har fasat ut i stort sett all fossil uppvärmning

– Vi har faktiskt bara en enda fossilt uppvärmd fastighet kvar, säger Peter Backman, teknisk chef på ABK. Precis som i många av våra orter där fjärrvärme inte är tillgängligt kommer vi där att ersätta oljevärme med värmepump, och vi räknar med att göra detta under 2019.

Fordonsparken byts ut mot el och biogas

ABK har också kommit långt med att ersätta fordons- och maskinparken med fossilfria alternativ.

– Majoriteten av våra fordon drivs idag med biogas eller med el, säger Peter Backman, och de resterande byts ut mot fossilfria alternativ när det är dags för nyinköp. Vi siktar på att redan 2020 vara fossilfria även när det gäller våra fordon.

Satsning på förnybar energi

Utöver de två övergripande målen kan anslutna bolag välja att arbeta mer med ett eller flera fokusområden för att ytterligare minska sin klimatpåverkan: ”Effekttoppar och förnybar energi”, "Krav på leverantörer” eller ”Klimatsmart boende”. Även om ABK i viss mån redan idag arbetar med alla tre har bolaget valt att arbeta mer med fokusområdet ”Effekttoppar och förnybar energi”.

– Det ligger bland annat i linje med vår stora satsning på solenergi i både nyproduktion och befintliga fastigheter, säger Peter Backman.

Läs mer om Allmännyttans klimatinitiativ på SABOs webbplats